Opravený nástupný mostík

  • Fixed boarding bridge

    Opravený nástupný mostík

    Úvod k produktu Pevný nástupný mostík je špeciálne pomocné zariadenie na rýchle nakladanie a vykladanie tovaru. Je inštalovaný na plošinách a budovách a je pripojený k priestoru pre nákladné vozidlo na nastavenie výškového rozdielu medzi plošinou, podlahou budovy a priestorom. Reverzný brušný kĺb na prednom konci nástupného mostíka je pri nakladaní a vykladaní tovaru vždy blízko vozíka. Funkcia nastavenia uhla nástupného mostíka umožňuje b ...