Životné prostredie

Podnikové prostredie

Corporate environment (3)

Kancelária generálneho riaditeľa

Corporate environment (4)

Kútik obchodného oddelenia

Corporate environment (2)

Firemná konferenčná miestnosť

Staff activity room

Pracovná miestnosť pre zamestnancov

Virtuálna produkcia

Virtual Production (2)

Plne automatické laserové zváracie zariadenie

Virtual Production (3)

Plne automatické laserové zváracie zariadenie

Virtual Production (4)

Plne automatické laserové rezacie zariadenie

Virtual Production (1)

Prázdna zóna

Rozhovor s klientom

Client Interview (3)
Client Interview (4)
Client Interview (1)
Client Interview (2)